Leveringsbetingelser

Generelt

Disse alminnelige salgsbetingelsene har anvendelse på alt salg av varer og tjenester fra Norwegian Export Import AS til kunde, så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. 

Force Majeure

Norwegian Export Import AS kan ikke ta ansvar for konsekvenser forårsaket av elementer utenfor selskapets planleggingsmessige kontroll, som naturkatastrofer, krig etc. 

Parter 

Selger er: Norwegian Export Import AS, Idunsveg 1, 3340 Åmot. Registrert i Brønnøysund-registeret (www.brreg.no) med org.nr.: 968380788, tlf. 911 93 896, e-post: post@nei.no.

Kjøper er: den person / firma som er oppgitt som kjøper i bestillingen.

Bestillings- og avtaleprosess 

En ordre er gyldig når ordrebekreftelse er mottatt av kjøper. Ordrebekreftelse gis pr. e-mail. 

Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen. 

Opplysninger gitt i nettbutikken

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. 

Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

Priser

Alle priser er oppgitt i norske kroner eksklusive merverdiavgift dersom ikke annet er angitt. Avtalekunder ser avtalepriser etter innlogging.

Frakt

Pris for frakt etterberegnes for alle ordre etter rimeligste fraktmetode for den bestilte ordre. Av den gunn vil frakt bli oppgitt til kr. 0,-. Etter at frakt er beregnet blir denne lagt til på fakturaen som sendes til  kundens registrerte epostadresse (den samme som ordrebekreftelsen sendes til).

Betaling 

Privatpersoner betaler normalgt varen(e) ved bestilling. Bedriftskunder kan innvilges kreditt mot kredittsjekk, og faktura ettersendes.

Levering og forsinkelse

Pakker sendes normalt med på Posten / Bring.

Bedrifter med kredittavtale sendes med Bedriftspakke Dør-Dør (eller Express hvis ønskelig) eller Transportør. Norwegian Export Import AS vil til enhver tid velge den transportmetode som er best egnet for forsendelsen ihht. vekt/størrelse og beliggenhet.

Varer på lager leveres samme eller påfølgende dag. I tillegg kommer befraktningstid (normalt 1-4 dager innen Norge). Dersom noen av de bestilte varer IKKE er på lager, blir leveringstiden lengre. Faktisk leveringstid avhenger av våre leverandørers leveringsdyktighet. Norwegian Export Import AS vil oppgi forventet leveringstid på forespørsel, beregnet ut ifra opplysninger fra våre leverandører, erfaringer fra tidligere leveranser, o.l. Oppgitte leveringstider er ikke forpliktende på noen som helst måte. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt. 

Dokumentasjon ved retur

Alle forsendelser til Norwegian Export Import AS vedrørende returer, må vedlegges et følgeskriv som refererer til opprinnelig pakkseddel/fakturanummer, kjøpsdato, samt informasjon om hva forsendelsen gjelder. For privatpersoner må kontonummer vedlegges for kreditering, firma får tilsendt kreditnota. Retur skal meldes via vår returmeldingstjeneste i nettbutikken før varer sendes i retur.

Dersom du skulle ha spørsmål til forhold knyttet til retur, ta kontakt via e-post: post@nei.no eller telefon 911 93 896 (man-fre 08-16). 

Angrerett 

Angrerett - privatpersoner

Norwegian Export Import AS følger innen Norge prinsippene i Angrerettloven for returer med rett til pengene tilbake. Angreretten forutsetter at du senest 3 måneder etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist). 

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den og om mulig i original emballasje, sammen med  opplysninger om kjøper og produkt.

Salgspant

Norwegian Export Import AS har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger inntil hele kjøpesummen er honorert, jf. pantelovens §3-14 flg.